usluge-slajd3

Svaka očišćena i očuvana venčanica se obrađuje sa pažnjom koju ova specijalna odeća zahteva. Znamo kako Vam je dragocena vaša haljina, pa se svi detalji pažljivo pregledaju pre čišćenja i vlakna proveravaju da bi se odredio najpovoljniji način čišćenja koji će dovesti do najboljih rezultata. Dekoracija i ornamentalni elementi kao perle su zaštićeni (ušivaju se ili lepe), ili se skidaju pre hemijskog čišćenja.